KemI: Återkallar Confidor WG 70 (reg nr 5486)

2019-10-28

Kemikalieinspektionen återkallar produktgodkännandet för Confidor WG 70 med registreringsnummer 5486.

Kemikalieinspektionen ändrar villkoren för att få använda växtskyddsmedlet Confidor WG 70. Beslutet innebär att produkten bara får användas i sådana växthus som uppfyller EU:s definition av fasta växthus. Confidor WG 70 innehåller ämnet imidakloprid som inte får läcka ut i miljön.

Återkallandet gäller fr o m: 2019-10-09
Confidor WG 70 med reg nr 5486 får lagras, bortskaffas och användas t o m 2020-01-08

Se bilaga för beslut och villkor.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.