KemI: Administrativ förlängning av Beta-Baythroid SC 025

2019-10-21

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om administrativ förlängning av Beta-Baythroid SC 025.

Kemikalieinspektionen har uppdaterat skrivningen av villkor, som markerats med X i bilagorna, enligt gällande praxis. Produktens märkning behöver inte ändras med anledning av de nya skrivningarna. De beslutade villkoren för produktgodkännandet framgår av bilaga 1 och 3. Sökandens klassificering av produkten framgår av bilaga 2.
I bilagorna har ändringar markerats med X.

Godkännandet gäller fr o m: 2019-11-01
Godkännandet gäller t o m: 2021-10-31

Se bilaga för beslut.

Kontakta din Gullvikssäljare för ytterligare information.