Kalk i storsäck

2021-01-20

Odlar du sockerbetor? Kontrollera din markkarta gällande pH-värde, men även det som har ännu större betydelse för en god skörd = kalciumvärdet. Höga pH- och kalciumvärden i marken är viktiga för att lyckas med skörden och minska risken för angrepp av Aphanomyces.

Tillförsel av 400 kg/ha av granulerad Omya Calciprill gav en signifikant ökad sockerskörd på 5,4 % i försök utförda av NBR 2016-2018 trots att de utfördes i fält med pH 7,3 i genomsnitt.

Kalken i granulerna ger en snabb effekt. Omya Calciprill tillför utöver kalk även lätt tillgängligt kalcium som bland annat motverkar Aphanomyces.

Produkterna passar även i grönsaks-, potatis- och vallodlingar genom tillgång på snabbverkande kalcium, som är en viktig byggsten i växten och som även förbättrar kvaliteten på den skördade produkten.
Omya Calciprill är en 2-6 mm granulerad kalkprodukt bestående av mycket finmald höghaltig kalciumkarbonat.

Fördelar med OMYA-produkter

  • Snabb pH-effekt
  • Sprid när det passar dig
  • Sprid med din egen centrifugalspridare
  • Utmärkt, lättillgängligt kalcium som stärker cellväggarna i plantan
  • Bra vid precisionodling med styrfil
  • Kravgodkänd