Dags att tänka på hösten … Gullviks har höstrapsen!

2021-04-07

EN VÄLDIGT ATTRAKTIV HYBRIDSORT
Hambre – produktblad

 • Mycket högavkastande ny hybridsort från KWS.
 • Oljehalten är hög vilket tillsammans med den goda avkastningen ger hög lönsamhet.
 • Övervintringen är god trots en snabb tillväxt under höstmånaderna.
 • Lämpad för normal till sen såtidpunkt.
 • Sorten är något över normallängd, men tack vare den utmärkta stjälkstyrkan är risken för liggbildning liten.
 • Mottagligheten hos Hambre för sjukdomar som bomullsmögel och Phoma är låg.
 • I svenska specialförsök har sorten också visat god tolerans mot Verticillium.

MARKNADENS HÖGST AVKASTANDE LINJESORT
Butterfly – produktblad

 • Den högst avkastande linjesorten i svenska försök.
 • God vinterhärdighet tack vare ett kompakt växtsätt med tillväxtpunkten nära markytan.
 • Den kortare planthöjden i kombination med det kompakta skidpaketet underlättar verkligen i hög grad skörden.
 • Lämpad för tidig till medel såtidpunkt.
 • Oljehalten är hög.

EN SORT MED HÖG AVKASTNINGSPOTENTIAL
Hillico – produktblad

Hillico är en spännande hybridsort från KWS som i de danska sortförsöken klarat sig väldigt bra.

 • En höstrapssort av hybridtyp som introducerades 2019 av Gullviks.
 • Kraftig och snabb tillväxt på hösten.
 • Vinterhärdigheten är god, men för att säkerställa densamma bör sådden ske från medel till en sen såtidpunkt.
 • Sorten har en relativt lång stjälk, men trots detta en god stjälkstyrka.
 • Sorten har inbyggd drösningsresistens.

HÖSTRAPSHYBRID SOM GER ODLINGSSÄKERHET
George – produktblad

George är en sort ur Syngentas nya generation höstrapssorter. Nya moderlinjer har medfört att ett flertal viktiga egenskaper förbättrats och därmed stärkt odlingssäkerheten. Detta visar sig i form av mycket hög råfettskörd i hela det svenska odlingsområdet från Skåne upp till Svealand. Kort stjälk gör George lättröskad och dess drösfasthet skyddar mot oönskat spill – två starka egenskaper hos en modern rapssort.

 • Snabb höstutveckling – tål sen sådd
 • God vinterhärdighet
 • Stark sjukdomstolerans
 • Kort stjälk = lättskördad
 • Mycket bra drösfasthet

Verticillium, Bomullsmögel och Phoma är allvarliga svampsjukdomar i raps, men George har god tolerans mot alla tre. Då George har en förhållandevis snabb plantutveckling på hösten, tål den en något sen sådd. Via sortförsök i olika europeiska länder, kan det konstateras att George har god vinterhärdighet.