Betningsbehov i vårutsäde

2021-02-19

Kom ihåg att begära sotanalys av ditt utsäde när du skickar prover för analys. De senaste åren har nivåerna av flygsot i havre ökat. Så även i år. Smitta finns i nästan alla prover och betningsbehovet är stort. Flygsot förekommer även i många kornpartier och stinksot i vårvete verkar öka från att tidigare varit väldigt lågt.

Sotanalys ingår inte alltid i grundanalysen, kontrollera att den blir utförd.

Produkter för betning av utsäde från Gullviks

  • Seedron – mycket bra effekt på flygsot i havre och korn
  • KintoPlus – mycket bra effekt på flygsot i korn
  • Celest Extra Formula M / Beret Extra Formula M

Ett friskt utsäde är en bra förutsättning för en god skörd. Lycka till med odlingen!